KLARP – Nowoczesne usługi prawne

Nowoczesne usługi prawne

Oferujemy profesjonalne usługi prawne skierowane do osób prywatnych i przedsiębiorstw oraz organów administracji publicznej. Naszą zaletą jest szybka i fachowa obsługa w pięciu językach: polskim, angielskim, włoskim, niemieckim i hiszpańskim.
Każda sprawa prowadzona jest przez przydzielonego prawnika – adwokata lub radcę prawnego, który swoją wiedzą i doświadczeniem gwarantuje obsługę najwyższej jakości.

Oferta

 • Umowy

  Umowy

  Tworzymy szyte na miarę umowy (regulaminy, ogólne warunki umów), które pozwalają Klientowi regulować wzajemne zobowiązania w firmie, z kontrahentem, czy też w rodzinie — zgodnie z jego oczekiwaniami.

 • Strategie

  Strategie

  Pomagamy opracowywać oraz przeprowadzać kompleksowe postępowania przekształceniowe i restrukturyzacyjne związane z działalnością gospodarczą, zmianami własnościowymi, sukcesją przedsiębiorstw (na rzecz następców spokrewnionych i obcych), także zmianami własnościowymi nieruchomości.

 • Procesy

  Procesy

  Doradzamy, czy sprawa jest warta procesu, czy raczej próby ugodowego zakończenia. W sądzie pomagamy poprowadzić cały proces oraz egzekucję wynikających z niego świadczeń. Pomagamy również bronić się Klientowi przed roszczeniami, zarówno na etapie sądowym, jak i poza procesem.

 • Rozwiązywanie problemów

  Rozwiązywanie problemów

  Dobrze wiemy, że nie ma dwóch takich samych sytuacji, dlatego za każdym razem wnikliwie analizujemy problem naszego Klienta. To pozwala nam znaleźć optymalne rozwiązanie i doradzić podjęcie odpowiednich kroków. Oferujemy także usługi Compliance.

Nasz zespół

Andrzej Kuchlewski, Adwokat

Andrzej Kuchlewski

Adwokat

Absolwent Prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikację ukończył w poznańskiej Izbie Adwokackiej. Mediator.

Doradza oraz prowadzi spory sądowe w sprawach cywilnych i gospodarczych, w zakresie prawa rzeczowego, zobowiązań i prawa spadkowego. Specjalizuje się w prawie związanym z nieruchomościami, jak i w sprawach rewindykacji dóbr oraz wywłaszczeń. Prowadzi obrony w procesach karnych, w tym z zakresu przestępstw gospodarczych, broniąc przedsiębiorców oraz członków zarządów,
 a także reprezentuje w takich procesach pokrzywdzonych przestępstwem.

Michał Latuszewski, Radca prawny

Michał Latuszewski

Radca prawny

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w szczególności w obsłudze branży telekomunikacyjnej oraz IT. Prowadzi bloga www.operatel.pl Opracowuje wzorce umowne, pomaga w procedurach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskiwaniem dostępów telekomunikacyjnych do nieruchomości, reprezentuje przedsiębiorców w ramach postępowań prowadzonych przez UKE, UOKiK, GUODO oraz w postępowaniach sądowych przed SOKIK. Ponadto zajmuje się doradztwem w zakresie tworzenia, prowadzenia, przekształcania i sprzedaży przedsiębiorstw, tworzenia umów, regulaminów i procedur sprzedażowych, reklamacyjnych, windykacyjnych oraz pracowniczych. Prowadzi również szkolenia z zakresu prawa dla przedsiębiorców. Prywatnie miłośnik piłki nożnej oraz żeglarstwa.

Błażej Wawrzyniak, Radca prawny

Błażej Wawrzyniak

Radca prawny

Absolwent Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikację ukończył w poznańskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Specjalizuje się w szczególności w prawie telekomunikacyjnym oraz prawie ochrony konkurencji i konsumentów. Posiada doświadczenie w sporach z instytucjami finansowymi, w tym m.in. z bankami w zakresie kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej oraz z ubezpieczycielami, zwłaszcza w zakresie ubezpieczeń inwestycyjnych. Pomaga w przygotowaniu wzorców umownych, negocjacjach z właścicielami nieruchomości i budynków, postępowaniach przed Prezesem UKE oraz Prezesem UOKiK, a także w wielu innych kwestiach związanych z obsługą przedsiębiorstw i indywidualnych klientów. W wolnych chwilach oddaje się swojej pasji, jaką jest brazylijskie jiu jitsu.

Krzysztof Szkurat, Adwokat (of counsel)

Krzysztof Szkurat

Adwokat (of counsel)

Adwokat z wieloletnim doświadczeniem. Autorytet i patron wielu młodych prawników. Wieloletni członek władz Adwokatury, w tym Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz prawa karnego. Specjalista prawa bankowego współuczestniczący w powstaniu banków spółdzielczych. Prowadzi także sprawy gospodarcze, w tym związane z przestępstwami gospodarczymi, których przedmiotem było mienie wielkiej wartości. Nadto specjalizuje się  w prawie weterynaryjnym oraz rzeczowym.

Znany wśród prawników także jako Mecenas Sztuki, wybitny erudyta, który w wolnych chwilach oddaje się pasji związanej z malarstwem, literaturą piękną, a także muzyce klasycznej. Znawca win. 

Julia Giel, Radca prawny

Julia Giel

Radca prawny

Absolwentka Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikację ukończyła w poznańskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Mediator.

Prowadzi i reprezentuje strony w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, w szczególności  z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych oraz związanych z władzą rodzicielską.

Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. W obszarze prowadzonych przez nią spraw znajduje się również wdrażanie systemu Compliance w przedsiębiorstwach. Biegle włada językiem angielskim. Prywatnie pasjonuje się literaturą oraz sztuką.

 

 

 

 

Teresa Zaborowska, Aplikant adwokacki

Teresa Zaborowska

Aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki  przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Absolwentka kierunku Prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w sprawach cywilnych z zakresu prawa rzeczowego oraz zobowiązań, w tym dotyczących roszczeń odszkodowawczych oraz roszczeń z tytułu rękojmi. Posiada doświadczenia w sporach prowadzonych przeciwko deweloperom.

Zajmuje się sprawami związanymi z nieruchomościami, obejmującymi m.in. postępowania związane z prawami do nieruchomości. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej. W obszarze prowadzonych przez nią spraw znajdują się również postępowania z dziedziny prawa medycznego, w tym tzw. procesy medyczne. Biegle włada językiem angielskim oraz w stopniu komunikatywnym językiem japońskim. Prywatnie pasjonuje się literaturą oraz kulturą japońską.

Karolina Jezierska, Asystent prawny

Karolina Jezierska

Asystent prawny

Studentka kierunku Prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Przygotowuje pracę magisterską z zakresu postępowania cywilnego. W obszarze jej zainteresowań i praktyki zawodowej znajduje się prawo cywilne, w szczególności w zakresie prawa rzeczowego oraz spadkowego, a także prawo handlowe.

W Kancelarii jest zaangażowana w sprawy związane z bieżącą obsługą prawną przedsiębiorstw, przygotowuje pisma procesowe w sporach sądowych i sprawach rejestrowych, zajmuje się windykacją należności. Włada językiem angielskim oraz  niemieckim.

Katarzyna Szumińska, Asystent prawny

Katarzyna Szumińska

Asystent prawny

Obecnie studentka Kierunku prawno-ekonomicznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W kręgu jej zainteresowań jest przede wszystkim prawo gospodarcze, a także ochrona konsumentów, w szczególności z perspektywy procedur i obowiązków przedsiębiorców.  

W kancelarii zajmuję się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z prawem bankowym i sporami wynikającymi z zawarcia umów z instytucjami finansowymi. Prowadzi również postępowanie polubowne oraz sądowe w zakresie windykacji należności. 

Marek Owedyk, Asystent prawny

Marek Owedyk

Asystent prawny

Student na kierunku Prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe i zawodowe koncertują się wokół prawa telekomunikacyjnego, prawa karnego oraz prawa medycznego.

W Kancelarii zajmuje się przygotowywaniem pism,  w tym procesowych, a także zajmuje się windykacją należności. Zna język angielski w stopniu komunikatywnym.  

Ewelina Straszewska, Dyrektor administracyjny

Ewelina Straszewska

Dyrektor administracyjny

Absolwentka Socjologii Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada doświadczenie zawodowe wyniesione z pracy na rzecz organów samorządu terytorialnego Miasta Poznań. Zajmuje się bieżącą obsługą administracyjną kancelarii KLARP. Posługuje się biegle językiem angielskim. 

Dobra dusza kancelarii KLARP. 

Kontakt

+48 61 224 68 95
+48 61 224 68 96

kancelaria@klarp.pl

Kuchlewski Latuszewski
Adwokaci Radcowie Prawni
ul. Piaskowa 3/3
61-753 Poznań

Zapraszamy na naszego bloga