Nowoczesne usługi prawne

Oferujemy profesjonalne usługi prawne skierowane do osób prywatnych i przedsiębiorstw oraz organów administracji publicznej. Naszą zaletą jest szybka i fachowa obsługa w pięciu językach: polskim, angielskim, włoskim, niemieckim i hiszpańskim.
Każda sprawa prowadzona jest przez przydzielonego prawnika – adwokata lub radcę prawnego, który swoją wiedzą i doświadczeniem gwarantuje obsługę najwyższej jakości.

Oferta

 • Umowy

  Umowy

  Tworzymy szyte na miarę umowy (regulaminy, ogólne warunki umów), które pozwalają Klientowi regulować wzajemne zobowiązania w firmie, z kontrahentem, czy też w rodzinie — zgodnie z jego oczekiwaniami.

 • Strategie

  Strategie

  Pomagamy opracowywać oraz przeprowadzać kompleksowe postępowania przekształceniowe i restrukturyzacyjne związane z działalnością gospodarczą, zmianami własnościowymi, sukcesją przedsiębiorstw (na rzecz następców spokrewnionych i obcych), także zmianami własnościowymi nieruchomości.

 • Procesy

  Procesy

  Doradzamy, czy sprawa jest warta procesu, czy raczej próby ugodowego zakończenia. W sądzie pomagamy poprowadzić cały proces oraz egzekucję wynikających z niego świadczeń. Pomagamy również bronić się Klientowi przed roszczeniami, zarówno na etapie sądowym, jak i poza procesem.

 • Rozwiązywanie problemów

  Rozwiązywanie problemów

  Dobrze wiemy, że nie ma dwóch takich samych sytuacji, dlatego za każdym razem wnikliwie analizujemy problem naszego Klienta. To pozwala nam znaleźć optymalne rozwiązanie i doradzić podjęcie odpowiednich kroków. Oferujemy także usługi Compliance.

Nasz zespół

Andrzej Kuchlewski, Adwokat, Partner zarządzający

Andrzej Kuchlewski

Adwokat, Partner zarządzający

Absolwent Prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikację ukończył w poznańskiej Izbie Adwokackiej. Mediator sądowy.

Doradza oraz prowadzi spory sądowe w sprawach cywilnych i gospodarczych, w zakresie prawa rzeczowego, zobowiązań i prawa spadkowego. Specjalizuje się w prawie związanym z nieruchomościami, jak i w sprawach rewindykacji dóbr oraz wywłaszczeń. Prowadzi obrony w procesach karnych, w tym z zakresu przestępstw gospodarczych, broniąc przedsiębiorców oraz członków zarządów,
 a także reprezentuje w takich procesach pokrzywdzonych przestępstwem.

Michał Latuszewski, Radca prawny, Partner zarządzający

Michał Latuszewski

Radca prawny, Partner zarządzający

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w szczególności w obsłudze branży telekomunikacyjnej oraz IT. Prowadzi bloga www.operatel.pl Opracowuje wzorce umowne, pomaga w procedurach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskiwaniem dostępów telekomunikacyjnych do nieruchomości, reprezentuje przedsiębiorców w ramach postępowań prowadzonych przez UKE, UOKiK, GUODO oraz w postępowaniach sądowych przed SOKIK. Ponadto zajmuje się doradztwem w zakresie tworzenia, prowadzenia, przekształcania i sprzedaży przedsiębiorstw, tworzenia umów, regulaminów i procedur sprzedażowych, reklamacyjnych, windykacyjnych oraz pracowniczych. Prowadzi również szkolenia z zakresu prawa dla przedsiębiorców. Prywatnie miłośnik piłki nożnej oraz żeglarstwa.

Błażej Wawrzyniak, Radca prawny

Błażej Wawrzyniak

Radca prawny

Absolwent Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikację ukończył w poznańskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Specjalizuje się w prawie ochrony konsumenta, w szczególności z sukcesami reprezentuje konsumentów w sporach z instytucjami finansowymi, w tym m.in. z bankami w zakresie kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej oraz z ubezpieczycielami, zwłaszcza w zakresie ubezpieczeń inwestycyjnych. Nadto specjalizuje się również w prawie telekomunikacyjnym, gdzie od lat doradza przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności telekomunikacyjnej. Pomaga w przygotowaniu wzorców umownych, negocjacjach, sporach sądowych, administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych, a także w wielu innych kwestiach związanych z obsługą przedsiębiorstw i indywidualnych klientów. 

W wolnych chwilach oddaje się swojej pasji, jaką jest brazylijskie jiu jitsu.

Krzysztof Szkurat, Adwokat (of counsel)

Krzysztof Szkurat

Adwokat (of counsel)

Adwokat z wieloletnim doświadczeniem. Autorytet i patron wielu młodych prawników. Wieloletni członek władz Adwokatury, w tym Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz prawa karnego. Specjalista prawa bankowego współuczestniczący w powstaniu banków spółdzielczych. Prowadzi także sprawy gospodarcze, w tym związane z przestępstwami gospodarczymi, których przedmiotem było mienie wielkiej wartości. Nadto specjalizuje się  w prawie weterynaryjnym oraz rzeczowym.

Znany wśród prawników także jako Mecenas Sztuki, wybitny erudyta, który w wolnych chwilach oddaje się pasji związanej z malarstwem, literaturą piękną, a także muzyce klasycznej. Znawca win. 

Julia Giel, Radca prawny

Julia Giel

Radca prawny

Absolwentka Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikację ukończyła w poznańskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Mediator. Compliance officer.

Prowadzi i reprezentuje strony w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, w szczególności  z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych oraz związanych z władzą rodzicielską.

Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. W obszarze prowadzonych przez nią spraw znajduje się również wdrażanie systemu Compliance w przedsiębiorstwach. Biegle włada językiem angielskim. Prywatnie pasjonuje się literaturą oraz sztuką.

 

 

 

 

Teresa Zaborowska – Lenarczyk, Adwokat

Teresa Zaborowska – Lenarczyk

Adwokat

Adwokat przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Absolwentka kierunku Prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w sprawach cywilnych z zakresu prawa rzeczowego oraz zobowiązań, w tym dotyczących roszczeń odszkodowawczych oraz roszczeń z tytułu rękojmi. Posiada doświadczenia w sporach prowadzonych przeciwko deweloperom.

Zajmuje się sprawami związanymi z nieruchomościami, obejmującymi m.in. postępowania związane z prawami do nieruchomości. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej. W obszarze prowadzonych przez nią spraw znajdują się również postępowania z dziedziny prawa medycznego, w tym tzw. procesy medyczne. Biegle włada językiem angielskim oraz w stopniu komunikatywnym językiem japońskim. Prywatnie pasjonuje się literaturą oraz kulturą japońską.

Karolina Jezierska, Aplikant adwokacki

Karolina Jezierska

Aplikant adwokacki

Ukończyła kierunek Prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Napisała i obroniła pracę magisterską z zakresu postępowania cywilnego. Od 2021 roku jest aplikantką adwokacką. W obszarze jej zainteresowań i praktyki zawodowej znajduje się prawo cywilne, w szczególności w zakresie prawa rzeczowego oraz spadkowego, a także prawo handlowe.

W Kancelarii jest zaangażowana w sprawy związane z bieżącą obsługą prawną przedsiębiorstw, przygotowuje pisma procesowe w sporach sądowych i sprawach rejestrowych, zajmuje się windykacją należności. Włada językiem angielskim oraz  niemieckim.

Katarzyna Szumińska, Asystent prawny

Katarzyna Szumińska

Asystent prawny

Obecnie studentka Kierunku prawno-ekonomicznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W kręgu jej zainteresowań jest przede wszystkim prawo gospodarcze, a także ochrona konsumentów, w szczególności z perspektywy procedur i obowiązków przedsiębiorców.  

W kancelarii zajmuję się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z prawem własności intelektualnej, w szczególności prowadzi postępowania rejestrowe przed Urzędem Patentowym RP. Podejmuje działania mające na celu ochronę znaków towarowych. Prowadzi również postępowanie polubowne oraz sądowe w zakresie windykacji należności. 

Marek Owedyk, Asystent prawny, specjalista ds. telekomunikacji

Marek Owedyk

Asystent prawny, specjalista ds. telekomunikacji

Student na kierunku Prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe i zawodowe koncertują się wokół prawa telekomunikacyjnego, prawa nowych technologii oraz szeroko pojętego prawa wodnego.

W Kancelarii zajmuje się przygotowywaniem pism,  w tym procesowych, wzorców umownych, opinii i procedur.  Zajmuje się nadto windykacją należności. Zna język angielski.  

Kontakt

+48 61 224 68 95
+48 61 224 68 96

kancelaria@klarp.pl

Kuchlewski Latuszewski
Adwokaci Radcowie Prawni
ul. Piaskowa 3/3
61-753 Poznań

Zapraszamy na naszego bloga